Vstup na účet

ING Konto je především nástroj ke zhodnocování peněžních prostředků. V jeho internetovém bankovnictví máte k dispozici širokou škálu produktů od spořících účtů až po investice do akcii. Na svůj účet se můžete přihlásit na oficiální stránce na adrese https://www.ingkonto.cz/ib/login. Každý typ produktu má ale svá specifika a ne všechny z nich jsou určeny pro každého. My si spolu probereme ty nejdůležitější z nich, které se vám vstupem do této banky otevírají.

Vstup na účet ING Konta

Internetové bankovnictví ING Banky je oproti ostatním bankám dosti specifické. Celý internetbanking je navržen tak, aby sloužil hlavnímu účelu, ke kterému je banka klienty využívána nejvíce – a tím je spoření a investování. Přes bankovnictví tak vůbec nemůžete platit složenky, inkasa, trvalé příkazy, SIPA, atd. Banka nenabízí žádný běžný účet, který by toto umožňoval. Místo toho je pro vás po vstupu na účet přichystána celá plejáda spořících produktů.

Mezi nimi dominuje spořící účet Ing Konto, který nabízí jedno z nejvyšších zhodnocení naspořených prostředků v ČR. Peníze na něm máte navíc kdykoliv k dispozici a za využívání ani vedení účtu neplatíte žádné poplatky. Dále pro svém vstupu na účet můžete zakládat a rušit termínované vklady nebo si vybrat některý z mnoha podílových fondů, který skupina ING svým klientům nabízí. Jako u každého jiného typu elektronického bankovnictví, je i zde nutné při přihlašování dodržovat určité bezpečnostní zásady. Ty nejdůležitější z nich jsme přehledně shrnuli v našem bezpečnostním desateru.

Termínované vklady a podílové fondy

Před samotným vstupem na účet ING Konta je však nutné upozornit ještě na několik důležitých podrobností. Za prvé, pokud si v internetovém bankovnictví založíte termínovaný vklad, nemůžete po dobu platnosti tohoto vkladu s těmito penězi disponovat. Doba platnosti vkladu je 2 roky a veškeré úroky jsou vám připsány až na konci tohoto období. Pokud se peníze z termínovaného vkladu rozhodnete vybrat dříve, nebudete sice muset platit žádnou sankci ani pokutu, ale přijdete na vkladu o všechny úroky.

Zvýšenou pozornost je třeba dbát také u všech podílových fondů. Před svým vstupem do některého z fondů tak mějte na paměti, že ty sice mohou přinést opravdu pěkné zhodnocení, ale hodnota jednotlivých fondů může kolísat i na opačnou stranu. Tato forma investování je tak určena především pokročilým investorům, kteří jsou si případných rizik s nimi spojenými vědomi. Další podrobnosti se dozvíte také na úvodní stránce k ING Bance.

Spořící účet slouží jako brána ke službám banky

Abyste mohli služeb ING Banky využívat, je nutné si nejdříve otevřít spořící účet ING Konto. Pokud již klientem banky jste, můžete vstupem na svůj účet na internetové adrese ingbank.cz/ib/login okamžitě začít svůj účet ovládat. Vlastnictví ING Konta je také nezbytné pro otevření termínovaných vkladů nebo vstupu do podílových fondů.

Naštěstí jeho otevření, stejně jako i vedení účtu bezplatné a zřídíte si ho i online s použitím internetu, aniž byste museli někam chodit. Češi jsou podle posledních průzkumů jedním z nejspořivějších národů v Evropě a ING banka představuje na našem trhu jeden z nejvýhodnějších způsobů, jak své peníze zhodnotit. Více se o spořícím účtu ING Konta dočtete také na hlavních stránkách tohoto produktu.

Zájemci mohou i investovat přímo do akcií

O spořícím účtu, termínovaných vkladech i podílových fondech zde byla řeč. Se svým ING Kontem ale můžete zcela svěřit své peníze do rukou odborníků. K dispozici je 5 investičních strategií lišících se mírou potenciálního výnosu i rizika. Nejkonzervativnější strategie nazvaná „Spořím“, spoléhá pouze na výnos ze spořícího účtu zatímco nejdynamičtější „Hledám příležitosti“ se opírá především o akcie a jistě uspokojí i ty nejnáročnější investory.

Vstupem na účet u ING Banky se vám tak otevírají příležitosti, které u jiných bank v ČR běžně nenajdete. ING dlouhodobě patří k nejúspěšnějším investičním skupinám, co se zhodnocení prostředků svých klientů týče, a nyní mohou všech výhod těchto banky využít i čeští klienti.

Tagy: ing konto vstup na účet, moje ing konto vstup na účet